MENDT

Autisme: Een stem voor elke unieke ervaring

Autisme ervaringsverhalen

Hier vind je informatie over ervaringskundigen met autisme. We willen graag een platform bieden voor mensen met autisme en hun omgeving om meer te leren over deze aandoening. Onze website bevat persoonlijke verhalen van mensen met autisme, evenals informatie over verschillende vormen van behandeling en ondersteuning. We hopen dat deze website een nuttige bron voor je zal zijn en je zal helpen om meer te begrijpen over autisme en de uitdagingen waarmee mensen met deze aandoening worden geconfronteerd.

Mendt: verbindend de verhalen van autisme, hoogbegaafdheid, thuiszitters en ADHD, om samen hoop, inspiratie en veerkracht te creëren.