MENDT

Thuiszitters: Verbinding door unieke ervaringen

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is een diversiteitskenmerk dat vaak miskend en onbegrepen blijft. Op deze pagina delen we verhalen en tips van hoogbegaafden en geven we informatie over hoe je hoogbegaafdheid kunt herkennen en ondersteunen.

Mendt: verbindend de verhalen van autisme, hoogbegaafdheid, thuiszitters en ADHD, om samen hoop, inspiratie en veerkracht te creëren.