MENDT

Hoogbegaafdheid: De kracht van een uniek verhaal

Hoogbegaafdheid ervaringsverhalen

Hier vind je informatie over hoogbegaafdheid en de uitdagingen waarmee hoogbegaafde mensen vaak worden geconfronteerd. We willen graag een platform bieden voor hoogbegaafde mensen en hun omgeving om meer te leren over deze bijzondere eigenschap. Onze website bevat informatie over de kenmerken van hoogbegaafdheid, evenals persoonlijke verhalen van hoogbegaafde mensen. Daarnaast bieden we tips en suggesties voor ouders, leerkrachten en begeleiders om hoogbegaafde kinderen en volwassenen te ondersteunen en uit te dagen. We hopen dat deze website een waardevolle bron voor je zal zijn en je zal helpen om meer te begrijpen over hoogbegaafdheid en hoe hiermee om te gaan.

Mendt: verbindend de verhalen van autisme, hoogbegaafdheid, thuiszitters en ADHD, om samen hoop, inspiratie en veerkracht te creëren.