MENDT

Thuiszitters: Een begrijpelijk inzicht in een complexe uitdaging

Thuiszitters verdienen een passende plek in het onderwijs

Thuiszitters: de realiteit van kinderen die tussen wal en schip vallen

Thuiszitters zijn kinderen die niet naar school gaan en geen onderwijs volgen, bijvoorbeeld vanwege lichamelijke of psychische problemen, een beperking, pesten of problemen op school. Deze kinderen vallen vaak tussen wal en schip omdat het huidige onderwijssysteem niet altijd kan voorzien in hun behoeften. Thuiszitters hebben recht op een passende plek in het onderwijs, waar zij zich veilig en gesteund voelen en waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Thuiszitters verdienen een passende plek in het onderwijs

Samenwerking is de sleutel tot het oplossen van thuiszittersproblematiek

Het oplossen van thuiszittersproblematiek vergt een gezamenlijke inspanning van ouders, scholen, zorgverleners en overheden. Er moet meer aandacht komen voor preventie, vroegtijdige signalering en samenwerking tussen betrokken partijen. Het is belangrijk dat er meer maatwerk wordt geleverd en dat er voldoende alternatieven zijn voor kinderen die niet passen binnen het reguliere onderwijs. Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat geen enkel kind thuiszitter hoeft te zijn en dat alle kinderen een passende plek vinden in het onderwijs.

Mendt: verbindend de verhalen van autisme, hoogbegaafdheid, thuiszitters en ADHD, om samen hoop, inspiratie en veerkracht te creëren.