Te veel thuiszitters

Ontevredenheid over inclusief onderwijs

Meer thuiszitters dan ooit sinds Wet Passend Onderwijs in 2014 van kracht is, zo blijkt uit het debat tussen minister Wiersma en de vaste Tweede Kamercommissie onderwijs op 5 april. De commissie is ontevreden over de effectiviteit van passend onderwijs en bespreekt daarom onderwerpen als inclusief onderwijs, leerlingenvervoer, Veilig Thuis-meldingen en landelijke norm voor basisondersteuning. Het voorstel van de SP voor een 'rommelpotje' voor thuiszitters om leerlingen te begeleiden die geen passend onderwijs hebben, wordt positief ontvangen door de minister. Andere discussiepunten zijn de inspraak van ouders en kinderen, inclusief onderwijs, een landelijke norm voor basisondersteuning en het leerlingenvervoer. Ook is er aandacht voor Veilig Thuis-meldingen, waarbij de minister heeft toegezegd samen met betrokken partijen oplossingen te vinden.

Meer thuiszitters dan ooit sinds Wet Passend Onderwijs in 2014

De PvdA benadrukte dat ouders en kinderen niet meer genoeg inspraak hebben in het onderwijs en dat hun positie verbeterd moet worden. De minister gaf aan dat hij al een aantal maatregelen heeft genomen om de positie van ouders en leerlingen te verbeteren, zoals betere communicatie en informatievoorziening. Daarnaast werd er gesproken over inclusief onderwijs en de plannen van de minister om daar in 2035 naartoe te werken. De Kamerleden waren verdeeld over deze plannen en er werd onder andere op gewezen dat inclusief onderwijs een verplichting is op grond van internationale mensenrechtenverdragen. D66 stelde voor om met een 'Wet inclusief onderwijs' te komen om de overheid aan doelstellingen te houden en zo een wettelijk verplichte routekaart naar inclusief onderwijs te creëren.

Plan 2035

Autismecafé van start in Vriezenveen
Verticale boerderij biedt kansen voor tieners met autisme
Punthoofden bij autisme’: praktische tips voor grip op gedrag en emoties
Leerlingen, cliënten en kinderen met autisme zijn vaak snel overprikkeld...
Het Autiteam van BGC Floreant biedt veilige voetbalomgeving voor kinderen met ASS
Het Autiteam van BGC Floreant biedt kinderen en jongeren met...
Nieuwsbrief

Deel jouw verhaal over autisme, ADHD, thuiszitters of hoogbegaafdheid bij Mendt"

Samen sterk in neurodiversiteit bij Mendt

Heb je persoonlijke ervaringen met autisme, ADHD, thuiszitters of hoogbegaafdheid en wil je anderen inspireren en steunen? Mendt biedt een platform waarop je jouw verhaal kunt delen en waardevolle inzichten kunt krijgen van anderen die vergelijkbare ervaringen hebben gehad.

 

Onze gemeenschap beslaat een breed scala aan ervaringen en perspectieven, en we moedigen iedereen aan om deel te nemen aan onze discussies. We geloven dat we samen sterker staan in neurodiversiteit en bieden een platform voor open en respectvolle gesprekken.

Bij Mendt kun je ook anoniem reageren of jouw account verwijderen als je niet langer wilt deelnemen. We bewaren jouw persoonlijke gegevens zolang je jouw account gebruikt. Sluit je aan bij onze gemeenschap en ontdek de waarde van open en inclusieve gesprekken over neurodiversiteit.